Høres det ikke forlokkende ut å ha sikret kostnaden på utviklingsprosjektet for de nye nettsidene, når du vet at det er en del usikkerhetsfaktorer? Som i alle utviklingsprosjekter kommer man ikke unna at det finnes usikkerhetsfaktorer. Det vil alltid være deler av funksjonaliteten som skal implementeres som man ikke kan ha full kontroll på før man er godt i gang. Det kan oppstå uforutsette komplikasjoner, misforståelser, uklarheter i krav eller løsningsforslag, endringer og tillegg man ønsker å få med, og mer til. Disse ukjente variablene ønsker man å kontrollere så godt som mulig, innledningsvis og underveis, og som kunde er det fristende å låse prisen i en kontrakt slik at man har full kontroll over hva totalprisen kommer til å bli.

Det finnes mange grunner til at man ønsker å ha kontroll på hva den endelige prisen kommer til å bli, og de aller fleste er fornuftige grunner. Men kunne man heller fått mer for pengene ved å jobbe på en litt annerledes og kanskje smidigere måte?

Å jobbe på en slik måte vil kreve en tettere kommunikasjon mellom tilbyder og kunde. Ved å være mer involvert underveis har kunde også en vesentlig større innflytelse på prosjektet. Man tillater her at endringer kan komme inn underveis. Siden man kan vurdere hvordan endringene vil påvirke budsjett og tidsskjema kan man for eksempel vurdere nye punkter opp mot gjenværende punkter. Kanskje kommer man på noe som ikke var del av den originale planen som er viktigere å få med enn punktene som gjenstår. I tillegg sier mange kunder at man har lært veldig mye under prosjektets gang, som gjør at kravene og kriteriene hadde stilt seg annerledes om man visste det man vet etter å ha gjennomført prosjektet.

Fordeler med fast pris

  • Kontroll – En veldig klar fordel med å kreve fastpris på et prosjekt for en kunde er full finansiell kontroll. Tanken er at ved å avtale en fast pris begrenser man sine potensielle finansielle kostnader, i realiteten flytter man den økonomiske risikoen over på tilbyder.
  • Sammenlikning – Som kunde ønsker man en så god avtale som mulig. Man sender samme forespørsel til flere tilbydere, som da må konkurrere om å få oppdraget. Dette gir et fast sammenlikningsgrunnlag, og motiverer tilbydere til å redusere sine marginer eller innsatsfaktorer for å få oppdraget.

Ulempene med fast pris

  • Mangel på fleksibilitet – Når en tilbyder har en fast pris satt med en gitt ramme, vil enhver endring som måtte dukke opp bli et tema for forhandling.
  • Marginer – For å forsøke å ta høyde for alle variable som spiller inn på et prosjekt, blir tilbyder nødt til å legge til ekstra marginer for å minke risikoen for seg selv.
  • Planlegging – Både kunde og tilbyder blir nødt til å bruke vesentlig mer tid på planlegging før prosjektet kan settes igang. Kunde må være sikker på de har tenkt på alt de ønsker fra prosjektet, for det er mindre sjanse for at man kan endre på noe underveis når omfang og pris er låst på forhånd. Tilbyder må bruke mer tid på å kartlegge uforutsigbarheten før prisen låses, dette er tid som kanskje heller kunne gått til utvikling senere.