07 Interaktiv er en del av 07 Media

Gi ditt nyhetsbrev verdifullt innhold

Nyhetsbrev kan være en viktig informasjonskanal i din markedsføringsmiks, om det benyttes fornuftig. Selv om nyhetsbrevet kanskje ikke er det desidert mest selgende verktøyet i verktøykassen din, er det viktig at du har klart for deg hvordan du vil at det skal understøtte salgsprosessen, og hvordan dette kan bidra til å øke konverteringen. 

Nyhetsbrev

Er nyhetsbrevet mitt en suksess?

Dette spørsmålet bør du kunne svare på, for svaret hjelper deg på to måter:

  • For det første fastsetter det noen suksesskriterier du senere kan måle etter og bruke som rettesnor når du skal optimere nyhetsbrevet ditt.
  • For det andre er et klart svar på hva du vil oppnå, det er med på å stikke ut kursen for formålet med, og dermed også innholdet, i nyhetsbrevet.

Så hvordan kan du vite om nyhetsbrevet ditt er en suksess? Ved å følge stegene under.

3 steg som kan bidra til å gi ditt nyhetsbrev økt verdi og økt konvertering

1: Fastsett suksesskriteriet ditt

Når alt kommer til alt, vil du gjerne oppnå en aktiv handling fra mottakeren din – ofte i form av et kjøp eller en konvertering.

Det er stor forskjell på å definere formålet med nyhetsbrevet som «å gi våre kunder gode råd og gjøre dem oppmerksomme på spennende ting som skjer i virksomheten» og «i løpet av ett år å inspirere 100 potensielle kunder til å kjøpe produkt X».

Den siste versjonen kan virke noe stressende, fordi suksesskriteriet kan virke for snevert. Men saken er den at et godt nyhetsbrev krever ressurser, og hvis man ikke er i stand til å føre et noenlunde slagferdig bevis på at ressursforbruket på en eller annen måte fører til inntjening, så blir det vanskelig å rettferdiggjøre å bruke de samme ressursene på det samme igjen neste år.

Det er ikke dermed sagt at ethvert nyhetsbrev må lede kunden til en e-handelsløsning der han/hun må kjøpe noe innen 10 minutter for at det skal være verdt det. Nyhetsbrevet kan alltids være ett av flere ledd i en langvarig og verdifull relasjonsbygging, og suksesskriteriet kan også være noe i stil med: «I løpet av ett år skal nyhetsbrevet få 50 % av mottakerne til å klikke seg inn på ditt nettsted og lese minst én artikkel med råd.»

Her finnes ingen målsetting som er riktigere enn andre, poenget er at man i alle tilfeller gjør seg selv en tjeneste ved klart å definere hva slags handling eller handlinger man gjerne vil ha mottakeren til å utføre for at nyhetsbrevet skal ha svart til sin hensikt.

Fornøyd mann i dress foran bærbar pc

2: Definer din mottaker

Når formålet er fastsatt, kan du zoome inn på mottakerne du vil treffe.
Det beste innholdet blir utviklet med utgangspunkt i mottakernes behov, ønsker og bekymringer:
Hvordan får man så orden på dette?

Et godt redskap til å tegne seg et håndgripelig bilde av mottakerne er å utarbeide en persona.

Kort forklart er en persona en fiktiv person som representerer din målgruppe eller målgrupper.
En virksomhet vil typisk ha flere relevante personaer, men ofte vil det være en fordel å begynne med å fokusere på den viktigste eller eventuelt de to eller tre viktigste.

En persona settes typisk sammen av både kvalitative og kvantitative data, som blant annet kan samles inn via statistikk, intern “know how” eller intervjuer med personer i målgruppen.

Persona-beskrivelsene skal være så detaljerte som mulig – med navn, alder, familieforhold, interesser, stillingstittel, målsettinger og barrierer på jobben, medievaner etc.
Jo mer konkret du er i beskrivelsene dine, desto bedre.

Det er viktig å ikke konstruere overdrevne stereotyper, idealbilder eller bruke beskrivelser av reelle personer i målgruppen. Personaene dine skal være fiktive, men realistiske.

Tanken er at det blir enklere å sette sammen målrettede nyhetsbrev om for eksempel rekruttering hvis du skriver til:

«Jon, 45 år, fra Bergen. HR-ansvarlig i mellomstor mediebedrift. Har problemer med å holde lenge nok på sine medarbeidere. Har ikke tid selv til å gjennomføre grundig screening av mulige kandidater.»

… enn hvis du skriver til «eksisterende og potensielle kunder».

Eksempelet med Jon er forenklet, men illustrerer poenget med personaer – med et ansikt på målgruppen blir du i stand til å kommunisere mer direkte og være mer relevant overfor din målgruppe.

3: Finn ditt kommunikative sweetspot

En av nøklene til et suksessfullt nyhetsbrev er å få definert nisjeemnet man vil beskjeftige seg med. Formålet med dette er å sikre dels at nyhetsbrevet emnemessig ikke kommer til å sprike i alle retninger, dels at mottakerne får en god grunn til å abonnere på akkurat din virksomhets nyhetsbrev.

Det handler om å treffe et kommunikativt sweetspot.

Tegn tre sirkler som overlapper hverandre:

  • 1 rommer det du gjerne vil fortelle om.
  • 2 rommer det mottakeren gjerne vil høre om.
  • 3 rommer det konkurrentene dine skriver om.

Sweetspotet ditt ligger i overlappingen mellom nummer 1 og nummer 2,
og du lykkes om du kan definere et overordnet emne som treffer akkurat her, da har du et nyhetsbrev med en klar eksistensberettigelse.

Målet er å bli en god kilde til viten og inspirasjon innen ditt nisjeområde som mottakerne ikke finner hos dine konkurrenter.

Teksten er skrevet i samarbeid med Dynamicweb Software A/S

Bjørn Ove Width

Bjørn Ove Width

Rådgiver / Ass.Dir

Tlf: 90 91 87 47

bjorn.ove.width@07.no

 

TRENGER DU EN HJELPENDE HÅND?

Kontakt oss og fortell mer om hva du trenger. Vi er klare til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

NettsiderNettbutikkDigital markedsføringAnnet

Hva trenger du hjelp til?

La oss ta en uforpliktende prat om ditt digitale prosjekt.

Ta kontakt!
¨