Konverteringsoptimalisering er endringer på dine nettsider som gjør at stadig flere besøkende utfører ønsket handling.

Hva vil du at de besøkende skal gjøre på nettsidene dine?

En konvertering har skjedd når brukeren har utført en ønsket handling på din nettside. En handling som er verdifull for deg. En konvertering kan for eksempel være et kjøp, registrering i et skjema eller vært på en konkret side i en bestemt tid. Så lenge det gir deg verdi, så kan det defineres som en konvertering.

Hva er konverteringsoptimalisering?

Konverteringsoptimalisering handler om å utvikle nettstedet slik at en større andel utfører den ønskede handlingen. Når du i tillegg bruker penger på å øke antall besøkende, så vil arbeidet med å optimalisere sidene være avgjørende for å øke fortjenesten  fra de ulike kanalene. Webanalyser og brukerinnsikt henger tett sammen med konverteringsoptimalisering. Du kan lese mer om webanalyse og innsikt her.

Hvordan kan 07 Interaktiv hjelpe deg med konverteringsrateoptimalisering?

  • Nettsteds-analyse (gjennom blant annet trafikkmålinger og varmekart)
  • Utvikling av variasjoner
  • Implementering av split-tester
  • Presentasjon av resultatanalyser og anbefalinger
  • Inkorporering av tiltak i webdesignet og den tekniske løsningen

En grundig nettstedsanalyse, med bruk av både trafikkmåling og varmekart, vil gi deg nyttige innspill for å forstå hva som bør forbedres. En A/B testing eller Split-testing blir viktig for å forstå hvilken av endringene som gir best effekt. Man sammenligner effekten gjennom å måle hvilken side som får høyeste konverteringsrate.