Om ditt mål er å formidle et budskap eller om du ønsker å selge en vare eller tjeneste, trenger du en grunnleggende forståelse av hvor webkundene dine kommer fra, hva de leter etter og hvordan de oppfører seg på siden. Dette er helt avgjørende for å lykkes på nett.

Webanalyse – faktiske data

Kunnskapen må baseres på faktiske data og analysen av disse, og ikke på grunnlag av synsing og magefølelse. Det er dette som er kjernen i webanalyse og gir deg innsikt i hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre at flere kunder konverterer, det vil si at de gjør det du ønsker at de skal gjøre på nettsiden.

De viktige spørsmålene

Webanalyse er ingen engangsaffære, men en prosess som må utføres kontinuerlig om man skal lykkes. Hva gjør at din nettside blir besøkt? Hva klikkes det på når man er inne på nettsiden? Hvor og hvorfor forlater de nettsiden?
Dette er noen av de spørsmålene du bør stille deg, og som korrekt dataanalyse kan gi noen svar på.

Hvilke tiltak trenger du?

07 Interaktiv kan hjelpe deg til å finne ut hvilke tiltak som bør gjøres for at nettopp din nettside skal blir mer synlig og gi en bedre brukeropplevelse for dine kunder. Det er mange elementer som spiller inn og som må ivaretas i en slik prosess. Valg av rett analyseverktøy og riktig implementering av disse er av vesentlig betydning for å skape et godt vurderingsgrunnlag av inngående data.

Kost – nytte

Uavhengig av hvilken type leverandørløsning eller datainnsamlingsmetode man velger, må de reelle kostnadene til analysen og tolkning av web-besøkende alltid tas med i helhetsvurderingen. På den måten kan man gjennomføre kost-nytte analyser og for å danne et riktig bilde av kostnaden med å omsette rådata til informasjon som kan brukes til riktige beslutninger.

Små grep kan gi stor gevinst

Basert på et korrekt datagrunnlag kan vi i 07 Interaktiv gjennomføre våre analyser og gi gode, dokumenterte råd om brukerens atferd og de forbedringer som bør gjøres for å optimalisere din nettside.

Vårt mål er alltid å skape en høyere konverteringsrate for din nettside – små endringer kan gi store utslag og prinsippene vil være de samme om ditt mål er å formidle et budskap eller om du ønsker selge en vare eller tjeneste.

Webanalyser er ofte en del av konverteringsoptimaliserg. Les mer om konverteringsoptimalisering – CRO her.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan optimalisere din nettside!