For å tilby kunder og brukere en helhetlig brukeropplevelse er det ofte nødvendig å skreddersy løsningen til dine kunders behov, gjerne ved hjelp av integrerte systemer.

Mange typer integrasjoner

Ved å tilgjengeliggjøre informasjon fra de andre systemene organisasjonen bruker, kan vi hjelpe våre kunder til å skreddersy en helhetlig brukeropplevelse for våre brukerne av nettløsningen.

Gjennom integrasjoner kan vi koble på kundens medlems- eller abonnementssystem, CRM system, ERP system, produktkatalog (PIM), eller økonomisystem. Integrasjon med lagersystem, betalings-og transportsystem  er ofte også aktuelt i forbindelse med netthandelsløsninger.

Bedrer brukeropplevelsen

En god integrasjon gjør at man kan tilpasse brukeropplevelsen til den brukeren som besøker nettstedet for å tilby mest mulig oppdatert og korrekt informasjon.  Dette skaper en nærhet og tillit til brukeren. En slik trygghet vil igjen hjelpe våre kunder å oppnå sine forretningsmål og ønsker.

Effektiviserer arbeidsflyten innad i organisasjonen

Integrasjoner kan øke kostnadene tilknyttet utvikling av et nettsted. Det er likevel ofte slik at en slik integrasjon minsker behovet for manuelle prosesser innad i organisasjonen, og på den måten reduserer kostnader og antall feilregistreringer.

Lang erfaring

07 Interaktiv har lang og bred erfaring i å integrere våre løsninger med våre kunders fagsystemer. I de fleste av våre løsninger finnes det integrasjoner mot store eller små systemer. Vi leverer alle integrasjoner, fra e-betaling til kobling mot ordre- og økonomisystemer. I tillegg er vi sterke på å sy sammen ditt medlemssystem med nettløsningen for å kunne tilby en ekte merverdi for dine medlemmer/abonnenter.